menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Домашни (европейски) сливи

Домашни (европейски) сливи - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Рут Герщетер джанка
30-50
20-30.06
Чачанска ранна джанка
35-80
15-25.07
Тулеу тимпуриу джанка
30-50
20-30.07
Чачанска лепотица джанка
30-40
25.07-5.08
Чачанска найболя джанка
40-80
15-25.08
Стенлей джанка
30-60
20-30.08
Йо-йо джанка
30-60
20-30.08
Алтанова ренклода джанка
40-42
10-20.08
Зелена ренклода джанка
30-35
5-15.08
Домашни (европейски) сливи сорт Рут Герщетер Домашни (европейски) сливи сорт Чачанска ранна Домашни (европейски) сливи сорт Алтанова ренклода
Домашни (европейски) сливи сорт Рут Герщетер Домашни (европейски) сливи сорт Чачанска ранна Домашни (европейски) сливи сорт Алтанова ренклода
Домашни (европейски) сливи сорт Стенлей
Домашни (европейски) сливи сорт Стенлей