menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Кайсии

Кайсии - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
 Аурора джанка
60-70
15-25.06
Ориндж ред джанка
55-65
20-30.06
Алеко паша джанка
50-55
5-10.07
Унгарска* джанка
55-65
8-12.07
Модесто джанка
55-60
10-20.07
Харгранд* джанка
60-70
10-20.07
Роксана джанка
60-70
15-25.07
Мъркулещи 19 джанка
50-60
20-30.07
Силистренска компотна джанка
50-60
25.07-05.08

* Маркираните сортове са присадени и на подложка кайсия.

кайсия Кайсии сорт Ориндж ред Кайсии сорт Унгарска
Кайсии - стандартни (САС) дръвчета Кайсии сорт Ориндж ред Кайсии сорт Унгарска
Кайсии сорт Роксана Кайсии сорт Харгранд
Кайсии сорт Роксана Кайсии сорт Харгранд