menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Джанки (афъзки)

Джанки (афъзки) - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Черв. Карловска афъзка джанка
30-35
5-10.07
Жълта афъзка джанка
30-35
5-15.07
Джанки (афъзки) сорт Червена Карловска афъзка Джанки (афъзки) сорт Жълта афъзка
Джанки (афъзки) сорт Червена Карловска афъзка Джанки (афъзки) сорт Жълта афъзка