menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Дюли

Дюли - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Асеница ВА 29
200-500
1-10.10