menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Череши

Череши - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Ърли Лори** махалебка
7,5-8
12-18.05
Бигаро бюрла** махалебка
7,5-8
15-20.05
Биг Лори* махалебка
9,5-10,5
20-25.05
Лори блум* махалебка
9-10
20-25.05
Селесте* махалебка
8-9
1-5.06
Сънбърст* махалебка
10-10,5
5-10.06
Бинг махалебка
7,5-8
10-15.06
Ван** махалебка
7,5-8
10-15.06
Стела махалебка
7-8
12-18.06
Съмит** махалебка
10,5-11
20-25.06
Кордиа** махалебка
10-10,5
20-25.06
Лапинс махалебка
10-10,5
20-25.06
Каталин махалебка
9-10
20-25.06
Зираад 0900* махалебка
10-10,5
20-25.06
Шнайдерова   махалебка
10-10,5
22-28.06
Регина  махалебка
9-10
22-28.06
Ламберт махалебка
9-10
25-30.06
Дьонисенова жълта    махалебка
7,5-8
25-30.06

* Маркираните сортове са присадени и на подложка „дива череша”, а двойно маркираните** са присадени и на подложка Maxma 14

Череши питомник първа година Череши питомник втора година череши
Череши питомник първа година подложки махалебки Череши питомник втора година Череши - стандартни (САС)
Череши сорт Бигаро бюрла Череши сорт Маргит Череши сорт Бинг
сорт Бигаро бюрла сорт Маргит сорт Бинг
Череши сорт Ван Череши сорт Сънбърст Череши сорт Кордиа
сорт Ван сорт Сънбърст сорт Кордиа
Череши сорт Лапинс Череши сорт Шнайдерова Череши сорт Регина
сорт Лапинс сорт Шнайдерова сорт Регина
Череши сорт Дьонисенова жълта
сорт Дьонисенова жълта