menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Череши

Череши - реколта 2012
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Ърли Лори* махалебка
7,5-8
12-20.05
Бигаро бюрла* махалебка
7,5-8
15-25.05
Биг Лори махалебка
9,5-10,5
20-25.05
Лори блум махалебка
9-10
20-25.05
Съмит* махалебка
10.5-11
20-30.05
Селесте махалебка
8-9
1-5.06
Сънбърст махалебка
10-10,5
5-10.06
Ван* махалебка
7,5-8
10-15.06
Кордиа* махалебка
10-10,5
15-20.06
Каталин махалебка
9-10
15-20.06
Лапинс махалебка
10-10,5
15-20.06
Шнайдерова късна (Гермерсдорфска) махалебка
10-10,5
17-23.06
Ламберт Maxma 14
8-9
20-25.06
Зираад 0900 Maxma 14
10-10,5
20-25.06
Регина махалебка
9-10
20-25.06
Дьонисенова жълта    махалебка
7,5-8
20-25.06

* Маркираните сортове са присадени и на подложка "дива череша"

Череши питомник първа година Череши питомник втора година череши
Череши питомник първа година подложки махалебки Череши питомник втора година Череши - стандартни (САС)
Череши сорт Бигаро бюрла Череши сорт Маргит Череши сорт Бинг
сорт Бигаро бюрла сорт Маргит сорт Бинг
Череши сорт Ван Череши сорт Сънбърст Череши сорт Кордиа
сорт Ван сорт Сънбърст сорт Кордиа
Череши сорт Лапинс Череши сорт Шнайдерова Череши сорт Регина
сорт Лапинс сорт Шнайдерова сорт Регина
Череши сорт Дьонисенова жълта
сорт Дьонисенова жълта