menu:

go to english version

Сортоподложкови комбинации - Бадеми

Бадеми - реколта 2015
Видове и сортове Присадени на подложки Едрина на плодовете в грамове Срок на беритбена зрелост на плодовете
Нонпарейл
GF 677
2,5-3
25.08-5.09
Ароматичен
GF 677
3-3,5
5-15.09
Никитски 526
GF 677
3-3,5
15-25.09
Никитски 584
GF 677
3-3,5
15-25.09
Старт
GF 677
3-3,5
15-25.09
Приморски
GF 677
3-3,5
15-25.09
бадем бадем бадем
Бадем - стандартни (САС) дръвчета Бадем - стандартни (САС) дръвчета Бадем сорт Нонпарейл
бадем
Бадем сорт Никитски 1710