menu:

go to english version

Договаряне и реализация

Разсадникът сключва с клиентите два вида договори: предварителни договори (заявки) и текущи договори.

1. Предварителни договори (заявки)
Те се сключват през предходната година и се отнасят за фиданките от сортоподложковите комбинации, които клиентът желае да му бъдат произведени през следващата производствена година. Разсадникът изпълнява договорите (заявките) на следващата година, защото производственият цикъл на присадените дръвчета (фиданки) е двугодишен. Предварителните договори се сключват през периода от 1 февруари до 30 юни на предходната година и се отнасят за следващата, за да може Разсадникът да включи в програмата си производството на поръчаните от клиента сортоподложкови комбинации.
При предварителните договори (заявки) клиентът – купувач заплаща авансово 40 % от договорената цена.

2. Текущи договори
Те се сключват след 1 юни на текущата производствена година.

а) Преди сключване на текущ договор, клиентите могат да се информират за предлаганите от Разсадника видове и сортове фиданки от раздела “Сортоподложкови комбинации”, както и да получат на посочен от тях адрес новия КАТАЛОГ на Разсадника за очакваното производство на овощни дръвчета през тукущата производствена година.

б) Клиентите, сключили текущ договор, заплащат авансово (капаро) 30 % от стойността на договорената цена.

в) За да заявят желанието си за сключване на договор, клиентите трябва да се свържат с Разсадника чрез представените в раздел “Контакти” телефонни номера и да посочат начина и срока на сключване на договора.

Прилагаме примерен образец на договор за покупко-продажба на посадъчен материал.

Може да изтеглите копие на договора в doc и pdf формат.

Примерен договор