menu:

go to english version

Можете да се свържете с нас на следния адрес

лице за контакти: Атанас Илиев Узунов

Адрес:
гр. ПЛОВДИВ 4023
ж.к. “Тракия”, бл.2, вх.Д, ет.2, ап.5

Телефон : 032/29 34 82
GSM: 0887 634 682

Банкова сметка

Атанас Илиев Узунов
Банка ДСК АД - гр. Пловдив
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG10STSA93000014914727
нашият магазин карта на магазина ни